Erazm Wojciech Felcyn – z urodzenia bydgoszczanin (1946), dr inż. chemik, współwłaściciel i członek zarządu firmy CREON (Gdańsk).

W latach 1964-1966 fotoreporter, a następnie (1966-1968) redaktor naczelny Ilustrowanego Magazynu Studentów Politechniki Gdańskiej „Kronika Studencka”. Członek Sekcji Wystawienniczej Gdańskiego Towarzystwa Fotograficznego (1970-1976). Członek Związku Polskich Artystów Fotografików od 2005 r., a od 2014 r. przewodniczący Komisji Artystycznej Okręgu Gdańskiego.

Zadebiutował w 1965 r. indywidualną wystawą „Na szlaku” w jednym z klubów studenckich Gdańska. W następnych latach wziął udział w blisko dwustu wystawach w kraju i na świecie zdobywając szereg medali i wyróżnień.

Korzystając z możliwości techniki cyfrowej na bazie swych starych negatywów zrealizował unikatowe kolekcje portretów ludzi związanych w latach 1964-1968 z Politechniką Gdańską oraz portretów kaszubskich z lat 1968-1972. W podobny sposób powstał zbiór „Bliscy Nieznajomi – SOPOT ‘70”.

W swych twórczych poszukiwaniach penetruje obszar mieszczący się pomiędzy światem klasycznej fotografii a rzeczywistością generowaną cyfrowo. Ich rezultatem jest szereg wystaw indywidualnych, m.in. „Inwazja – subiektywny portret śmieci”, „Rosarium”, „Synthesis” i „Fantasmagorie”. Były one wielokrotnie eksponowane dzięki stałej współpracy z Agencją ZegArt.


Erazm W. Felcyn
In the years 1964-1966 a photo reporter, next (1966-1968) editor in chief of Illustrated Magazine of Students of Technical University of Gdańsk “Students Chronicle”. The member of Exhibition Section of Gdańsk Photography Society (1970-1976). Member of Association of Polish Art Photographers since 2005, chairman of Artistic Committee in Gdańsk branch of Association of Polish Art Photographers.

Debuted in 1965, in the next years he took part in over a hundred exhibitions in Poland and abroad, winning numerous medals and awards.

Making use of the possibilities of digital technology, on the basis of his old negatives, he realised unique collections of portraits of people connected with the Technical University of Gdańsk in the years 1964-1968 and Kashubian portraits from the years 1968-1972.

His artistic output comprises of numerous individual exhibitions, among others: “Invasion- a subjective portrait of wastes”, “Rosarium”, “Synthesis”, “The Invincibles”, “Phantasmagorias”, “Islands of Happiness”, “Anatomy of the Apocalypse”. He is also the author of an essay “Show me an angel- about realism and reality in photography.”