Ludzie Tamtego Czasu
.
PORTRETY KASZUBSKIE
.
INWAZJA – subiektywny portret śmieci
CREONALIA
.
ROSARIUM
.
SYNTHESIS
.
NIEPOKONANI
.
Bliscy Nieznajomi – SOPOT ’70
.
FANTASMAGORIE
.
Anatomia Apokalipsy
Anatomia Apokalipsy
.
LUDZIE SZTUKI
.